Först ta bort smärtan – sedan se till att den inte kommer tillbaka

Denna helhetssyn, där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin. En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå.

Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. Vid behov används även olika typer av akupunktur samt elbehandlingar, som t ex ultraljud och TENS.

För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar. Vid sidan om beredskap för akuta vårdinsatser ryms även en rad förebyggande och rehabiliterande åtgärder inom ramen för denna breda manuella behandlingsform.

49703101-Crtcy

Legitimerad naprapat

Som legitimerad naprapat behandlar man både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Exempel på smärttillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater är:

  • Nackspärr
  • Spänningshuvudvärk
  • Ryggskott
  • Låsningar
  • Knä och fot problem
  • Idrottskador

Här finns jag

Svanvägen 16 i Knivsta
Boka på 0708 34 32 48

Hösten 2016 jobbar jag i mindre utsträckning som Naprapat pga av andra uppdrag.

Vilka besvär behandlar en naprapat?

En naprapat förebygger, utreder och behandlar funktionsrubbingar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår smärta.

Exempel på smärttillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater, är nackspärr, spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge samt skulder-, axel-, ländryggs-, ischias-, knä-, hälsene- och käkledsbesvär.

Naprapatens professionella omhändertagande, baserat på helhetssyn och en brett upplagd behandling, ger en effektiv smärtlindring för patienten. Därigenom möjliggörs en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket i sin tur gör naprapati intressant även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.